Jak zachować się na miejscu wypadku drogowego w Niemczech? Ważne jest, by zatrzymać się i udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy, następnie zabezpieczyć miejsce wypadku oraz zwerbować uczestników ruchu drogowego do pomocy. Nie powinno się torować ruchu drogowego pojazdami. Ważną rzeczą może się okazać wezwanie policji na miejsce wypadku, który zdarzył się na terenie Niemiec. Policja napisze zaświadczenie potwierdzające opisaną wersję zdarzeń, co uniemożliwi sprawcy wypadku wycofanie się ze złożonego oświadczenia. Jeśli polski kierowca ma problem ze zrozumieniem niemieckiego policjanta, niezbędna może się okazać pomoc tłumacza z centrali MOTOEXPERT, który bezpłatnie przetłumaczy policji podane przez polskiego poszkodowanego informacje. Następnie powinno się zanotować dane wszystkich uczestników wypadku drogowego w Niemczech. Przy podpisywaniu dokumentów należy patrzeć na to, czy ich treść jest czytelna i zrozumiała. Najlepiej jest nie podpisywać żadnych dokumentów i ograniczyć się jedynie do opisu przebiegu wydarzeń. Po tym wszystkim następuje wezwanie pomocy drogowej, która przetransportuje technicznie niesprawny pojazd na parking lub do najbliższego warsztatu samochodowego. Niemieckie pomoce drogowe zazwyczaj żądają natychmiastowej zapłaty za swoje usługi. Nie obowiązuje to jednak jeśli wybierze się jedną z ponad 330 partnerskich pomocy drogowych z listy MOTOEXPERT. Namiary na najbliższą partnerską pomoc drogową uzyskuje się dzwoniąc do centrali MOTOEXPERT – numer niemieckiej linii telefonicznej + 49 911 9646 455. Dzwoniąc pod ten numer uzyskamy również bezpłatne porady od rzeczoznawcy samochodowego MOTOEXPERT. W przypadku niezawinionej szkody po wypadku na terenie Niemiec poszkodowany ma prawo zlecić wykonanie niezależnej opinii rzeczoznawczy, służącej ustaleniu wysokości szkody i zabezpieczeniu materiałów dowodowych. Zwykle rzeczoznawcy samochodowi na terenie Niemiec, oprócz rzeczoznawców MOTOEXPERT, za swoje usługi żądają zapłaty z góry. Koszty wykonania opinii technicznej przez MOTOEXPERT (w przypadku szkód OC) pokrywane są na podstawie podpisanej przez Klienta cesji wierzytelności. Wtedy zapłaty dokonuje towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku w Niemczech. Warto jest więc zlecić te usługi profesjonalnym rzeczoznawcom firmy MOTOEXPERT.