Likwidacja szkód komunikacyjnych po wypadku samochodowym za granicą?

Gdy zdarzy się nam niezawiniony wypadek drogowy za granicą zawsze konieczna staje się likwidacja szkód komunikacyjnych, powstałych w wyniku zdarzenia. Mowa tu o działaniach związanych z niwelowaniem powstałych w wyniku zdarzenia drogowego strat, dotyczących głównie uczestniczących w wypadku samochodów oraz uzyskanie należnego odszkodowania za poniesione szkody.  Przede wszystkim należy jednak pamiętać, że pierwszym krokiem w sytuacji, gdy zdarzy się wypadek drogowy za granicą, jest zawsze zabezpieczenie miejsca zdarzenia, sprawdzenie stanu osób uczestniczących w wypadku oraz udzielenie ewentualnym poszkodowanym pierwszej pomocy, a także wezwanie odpowiednich służb, przede wszystkim Policji i Pogotowia, a jeśli zaistnieje taka konieczność, także straży pożarnej.

Likwidacja szkód komunikacyjnych powstałych w wyniku  wypadku drogowego za granicą (w Niemczech) opiera się przede wszystkim na uzyskaniu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej sprawcy zdarzenia, bez względu na to, czy jest to obywatel danego kraju czy też obcokrajowiec. Należy wówczas pamiętać, że likwidacja strat powstałych w wypadku drogowym za granicą może znaleźć swój finał w sądzie, a sprawa będzie prowadzona w oparciu o prawo  obowiązujące w państwie, gdzie miało miejsce zdarzenie. Nie ma tutaj znaczenia, jakiej narodowości byli uczestnicy wypadku drogowego za granicą tj. zarówno sprawca, jak i ewentualni poszkodowani.

Oczywisty jest fakt, iż im poważniejsze skutki zdarzenia, tym dłuższy i bardziej wnikliwy proces likwidacji szkody. Wielu Polaków decyduje się w tym przypadku na pomoc ze strony kompetentnych doradców i prawników, fakt ten dotyczy zarówno obywateli Polski, którzy są sprawcami wypadku drogowego za granicą, jak i tych, którzy w wyniku zdarzenia zostali poszkodowani nie z własnej winy.

W pierwszym przypadku pomoc dotyczy otrzymania jak najniższej kary, przyjmującej najczęściej postać stricte finansową. Z kolei w sytuacji, gdy wypadek drogowy za granicą oznacza dla Polaka szeroko rozumiane straty, czyli jest on uczestnikiem poszkodowanym w wyniku zdarzenia nie z własnej winy, wówczas zawsze istnieje możliwość otrzymania odszkodowania za poniesione straty materialne, fizyczne i moralne z OC sprawcy wypadku.  Działanie dotyczące dochodzenia odszkodowania od niemieckiego ubezpieczyciela wymaga jednak przede wszystkim znajomości prawa komunikacyjnego i cywilnego danego kraju oraz odpowiedniego udokumentowania poniesionych strat. W tym przypadku zawsze wskazana jest pomoc prawna i pomoc niezależnego rzeczoznawcy samochodowego.

Szkoda w Niemczech – Wycena szkód – Rzeczoznawca Ingolstadt